Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

10.04.2014 II EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”

Patronat honorowy Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Elżbiety Bieńkowskiej

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Ideą Konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Zachęcamy Państwa do zaprezentowania swoich dokonań oraz podzielenia się z nami wypracowanymi nowatorskimi rozwiązaniami.
Projekt do konkursu może zgłosić:
• realizator projektu (beneficjent);
• Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.

Laureaci i wyróżnieni otrzymają specjalną nagrodę – szkolenie grupowe/doradztwo związane z tematyką nagrodzonego projektu i/lub z problematyką PO KL i/lub zagadnieniami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Podobnie jak przed rokiem – laureaci i wyróżnieni w konkursie uzyskają szansę na szeroką, ogólnopolską promocję swoich dokonań projektowych poprzez prezentację nagrodzonych projektów:
• podczas Gali wręczenia nagród w ramach rocznej konferencji KIW;
• na portalu MIiR www.efs.gov.pl oraz KIW www.kiw-pokl.org.pl ;
• w ramach publikacji artykułów w biuletynie KIW „Innowacje bez Granic”.

Zgłoszenia projektów należy przesyłać w terminie do 16 maja 2014 roku na adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa
z dopiskiem - Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Szczegóły Konkursu znajdą Państwo w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej

Dodatkowe pytania:
1) w przypadku projektów innowacyjnych:
a) Agnieszka Jarmuszyńska, tel.: 22 378 31 66, e-mail: Agnieszka.Jarmuszynska@cpe.gov.pl
b) Anna Elżbieta Strzała, tel.: 22 378 31 69, e-mail: Anna.Strzala@cpe.gov.pl
2) w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej:
a) Beata Rybicka-Dominiak, tel.: 22 378 31 68, e-mail: Beata.Rybicka-Dominiak@cpe.gov.pl
b) Magdalena Karczewska, tel.: 22 378 31 63, e-mail: Magdalena.Karczewska@cpe.gov.pl


<- Wstecz do: Aktualności