Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

12.05.2014 Partner do projektu poszukiwany - Szwecja

Projekt „Przedsiębiorczość w pigułce - czynniki sukcesu na rynku pracy" jest wstępnym badaniem metod przedsiębiorczości, skierowanych do określonych grup docelowych w ramach obszaru EFS 2 w Szwecji (dotyczącego aktywizacji osób bezrobotnych). Badanie obejmuje mapowanie różnych działań dotyczących przedsiębiorczości w celu osiągnięcia szerokiego spojrzenia na kwestie z tym związane – znacznie szersze niż tylko studiowanie określonych mechanizmów działania na rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i zrozumienia między zainteresowanymi stronami wpływu metod związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnych form współpracy wpływających na dany obszar polityki. Badanie wstępne ma na celu stworzenie podstawy dla przyszłych inicjatyw projektowych, w tym stworzenie skutecznego i trwałego partnerstwa, a także wypracowanie nowych metod wspierania przedsiębiorczości. Projekt zakłada zbadanie, czy założone podejście do przedsiębiorczości może, a jeśli tak, to w jaki sposób, wzmocnić przedsiębiorstwa na rynku pracy w danej grupie docelowej, a tym samym pozwoli na wykorzystanie wyników i doświadczeń wytworzonych w trakcie trwania projektu w dziedzinie przedsiębiorczości.

W celu dalszych, bardziej szczegółowych Informacji proszę o bezpośredni kontakt z koordynatorem szwedzkim: Bengt Svahn mail to: bengt.svahn@regionvarmland.se

 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności