Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

28.05.2014 Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA:

1. Archiwizacja dokumentacji w ramach projektu POKL.

data: 11 CZERWCA 2014r. (ŚRODA)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które odpowiadają za prowadzenie sprawozdań w ramach projektu oraz osób, które są odpowiedzialne za monitoring i ewaluację działań.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności odnośnie archiwizacji projektów realizowanych w ramach POKL.

Uczestnicy szklenia zdobędą wiedzę z zakresu archiwizowania dokumentów w ramach projektów finansowanych z POKL w tym:

- podstaw prawnych dot. archiwizacji;

- obowiązków beneficjenta w zakresie przechowywania dokumentacji;

- tworzenia instrukcji archiwizacji;

- oznakowania dokumentów POKL;

- zasad organizowania lokalu na potrzeby archiwum;

- okresu przechowywania;

- zasad niszczenia dokumentów POKL;

2. Ochrona danych osobowych i formy zatrudniania w ramach projektu POKL.

data: 18 CZERWCA 2014r. (ŚRODA)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które odpowiadają za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz poprawne wdrożenie projektu.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedze i umiejętności pozwalające na poprawne wdrożenie i realizację projektów w ramach POKL.

Szkolenie pozwoli na uzyskanie wiedzy z zakresu:

1) ochrona danych osobowych w projektach.

- Dokumenty stosowane w projektach dot. danych osobowych.

- Polityka Bezpieczeństwa dla Zbioru PEFS u beneficjenta POKL.

- Instrukcja zarządzania systemem informatycznym dla systemu PEFS u beneficjenta POKL.

2) Formy zatrudniania.

- Umowy o pracę;

- Umowy cywilnoprawne;

- Samozatrudnienie.

Szkolenia odbędą się w Świdnicy przy ul. Długiej 33 w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W ramach szkolenia zapewniamy przerwę kawową, ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej www.walbrzych.roefs.pl w zakładce szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można przesłać:

- faxem, na numer 74 66 66 044

- w postaci scanu formularza, na adres

aleksander.budny@roefs.pl lub barbara.sawicka@roefs.pl

Informujemy, że warunkiem skorzystania ze szkolenia jest dostarczenie oryginału formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu szkolenia.

Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu
ul. Dmowskiego 22, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 60 44
e-mail: aleksander.budny@roefs.pl, barbara.sawicka@roefs.pl
www.walbrzych.roefs.pl

 Program szkolenia 11 czerwca

 Formularz zgłoszenia 11 czerwca

 Program szkolenia 18 czerwca

fileadmin/user_upload/efs_urzad/6_2014/18.06.2014-Program_szkolenia.pdf Formularz zgłoszenia 18 czerwca 


<- Wstecz do: Aktualności