Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.07.2014 Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu IX – Działanie 9.4

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania  dla Priorytetu IX w ramach Działania 9.4 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno - przyrodniczych” Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (nr POKL.09.04.00-02-066/12) w zakresie okresu realizacji oraz wartości wykazanego projektu w fiszce PD.


W Planie działania na rok 2012 dla Priorytetu IX zawarto po raz pierwszy fiszkę projektu systemowego „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno - przyrodniczych”. W tabeli zawierającej okres realizacji projektu zawarto zapis od 09.2012 do 08.2014 oraz wartość projektu 1 625 200 PLN . W wyniku dokonanego odstępstwa od PD oraz zmiany wniosku o dofinansowanie obecny okres realizacji projektu to 09.2012 - 02.2015 przy wartości 1 597 795,58 PLN.


<- Wstecz do: Aktualności