Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

29.09.2014 Konferencja „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku - podsumowanie i perspektywy” - 13 października 2014 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje konferencję pt. „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku - podsumowanie i perspektywy”.

Konferencja odbędzie się 13 października 2014 r., w godzinach 10.30 – 14.00, we Wrocławiu w Hotelu Scandic (ul. Piłsudskiego 49/57).

W pierwszej części konferencji nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.

Następnie zostaną omówione dotychczasowe dokonania oraz nadchodzące perspektywy dla Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku.

Ostatnia część konferencji poświęcona zostanie Europejskiemu Funduszowi Społecznemu w latach 2014 – 2020 z perspektywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego w zakładce Strona główna / Szkolenia i konferencje w nieprzekraczalnym terminie do
03 października 2014 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń
. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Uwaga! Po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, najpóźniej 07 października br., otrzymają Państwo na podany w formularzu adres e-mail informację zwrotną dotyczącą możliwości udziału w konferencji. 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce Strona główna / Szkolenia i konferencje.

 Program konferencji


<- Wstecz do: Aktualności