Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

01.04.2015 III EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”

Patronat honorowy „Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Maria Wasiak”

Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Ideą Konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Zachęcamy Państwa do zaprezentowania swoich dokonań oraz podzielenia się z nami wypracowanymi  nowatorskimi  rozwiązaniami.
Projekt do konkursu może zgłosić:
● Realizator projektu (beneficjent);
● Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu.

Nagrodami w Konkursie są:
1. statuetka i dyplom,   oraz
2. nagrody rzeczowe (w przypadku nagrodzonego będącego osobą fizyczną Organizator pokrywa dodatkowo koszt podatku ryczałtowego w wysokości 10% wartości nagrody)
● dla laureata I miejsce: zestaw laptop i rzutnik, o łącznej maksymalnej wartości 5000 zł;
● dla wyróżnionego II miejsce: laptop i dysk zewnętrzny, o łącznej maksymalnej wartości 4000 zł;
● dla wyróżnionego III miejsce: laptop o maksymalnej wartości 3000 zł.

Nagrodzone projekty zostaną dodatkowo zaprezentowane w materiale informacyjno - promocyjnym przygotowanym przez Organizatora we współpracy z przedstawicielami nagrodzonych projektów, a także będą przedstawione na jego stronie internetowej i/lub stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zgłoszenia projektów  należy przesyłać w terminie do 27 kwietnia 2015 roku na adres:
Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa
Z dopiskiem -  Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Szczegóły Konkursu znajdziecie Państwo w Regulaminie na stronie internetowej KIW: www.kiw-pokl.org.pl.

Dodatkowe pytania:
1. w kategorii Liderzy Innowacji PO KL:
a) Dariusz Pietrzyk, tel.: 22 378 31 72, e-mail: Dariusz.Pietrzyk@cpe.gov.pl,
b) Anna Elżbieta Strzała, tel.: 22 378 31 69, e-mail: Anna.Strzala@cpe.gov.pl.
2. w kategorii Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL:
a) Maciej Jamrozik, tel. 22 378 31 62, e-mail: Maciej.Jamrozik@cpe.gov.pl;
b) Magdalena Karczewska, tel.: 22 378 31 63, e-mail: Magdalena.Karczewska@cpe.gov.pl.


<- Wstecz do: Aktualności