Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

16.06.2015 Ewaluacja ex post systemu wdrażania Polityki Spójności 2007-2013

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyłączenia Społecznego uruchomiły badanie mające na celu ewaluację efektywności i wydajności systemów wdrażania wspierających wprowadzanie Polityki Spójności we wszystkich krajach członkowskich w okresie 2007-2013. Celem ankiety jest pozyskanie wiedzy z doświadczeń zebranych w okresie 2007-2013 usprawniające działanie systemu w przyszłości. Ankieta jest dostępna online i na większości urządzeń mobilnych, włączając telefony i tablety oraz prosta w nawigacji.

Zachęcamy do udziału w badaniu, link do ankiety:
 
https://surveys.kpmg.de/cohesion-policy.


<- Wstecz do: Aktualności