Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

28.12.2012 Nowelizacja Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Informujemy, że 20 grudnia 2012 r. została zatwierdzona znowelizowana wersja "Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013". Zasady będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 r.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji Zasad z 21 grudnia 2010 r. wynikają ze zmiany w strukturze raportowania do Komisji Europejskiej w ramach PO KL poprzez system IMS, częściowego zniesienia obowiązku przekazywania kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE przez Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające oraz wprowadzenia instrukcji do wypełniania danych zawartych w raporcie o nieprawidłowości w systemie IMS w ramach PO KL.


 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności