Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.12.2012 Nowa wersja Zasad dotycząca projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły

21 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą następujących zagadnień:

  1. uwzględnienia w zapisach przedmiotowego dokumentu regulacji wynikających z interpretacji Instytucji Zarządzającej PO KL z 30 sierpnia 2012 r. (znak: DZF-I-82203-45-BW/12) w zakresie możliwości kontynuowania realizacji projektów indywidualizacji w szkołach, wobec których dokonana została zmiana organu prowadzącego, wraz z określeniem warunków, które muszą spełniać organy prowadzące,
  2. doprecyzowania kwestii dotyczącej możliwości wydłużenia okresu realizacji projektów do 2014 roku w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach zidentyfikowanych przez IP/IP2 na etapie wdrażania programów indywidualizacji nauczania i wychowania, zgodnie z interpretacją IZ PO KL z dn. 10 września 2012 r. (znak: DZF-I-82203-62-BW/12).

    Zapisy nowej wersji będą obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.

Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności