Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.12.2012 Zamknięcie konkursów otwartych ogłoszonych w 2012 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, iż z dniem 31 grudnia 2012 roku zamyka wszystkie jeszcze niezakończone konkursy otwarte ogłoszone w 2012 roku w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Konkurs nr I/9.1.1/A/12

Data ogłoszenia: 24 stycznia 2012 r.

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych

Konkurs nr II/9.1.2/A/12

Data ogłoszenia: 31 lipca 2012 r.

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Konkurs nr I/9.4/A/12

Data ogłoszenia: 20 stycznia 2012 r.

Data zawieszenia: 5 marca 2012 r.; data wznowienia: 1 października 2012 r.; data ponownego zawieszenia: 30 październik 2012 r.

Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Konkurs nr I/9.5/A/12

Data ogłoszenia: 9 marca 2012 r.

Data zawieszenia: 18 kwietnia 2012 r.


<- Wstecz do: Aktualności