Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

05.12.2013 Szkolenia ROEFS Wrocław

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.


W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy (instytucje, które złożyły wnioski o dofinansowanie bądź realizują już projekt):
1) z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego
2) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. Mieszkańców

Opis szkolenia:
Szkolenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z praktycznym funkcjonowaniem zasady równości szans w kontekście realizacji projektów PO KL. W szczególności nacisk zostanie położony na edukację wolną od dyskryminacji

Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin szkoleń (dwa terminy do wyboru) oraz prowadzący:
16 - 17.12.2013  Anna Gużda

18-19.12.2013   Sandra Tomaszewska

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5,


ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:
1. które złożyły wnioski o dofinasowanie w ramach PO KL bądź realizują już projekty PO KL
2. z obszaru powiatów: oleśnickiego, wrocławskiego, strzelińskiego, średzkiego oraz
3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców
4. kolejność zgłoszeń

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 grudnia 2013. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.
3.Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.
4.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
5.Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.
6. Dnia 13 grudnia 2013 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: joanna.kowalska@roEFS.pl.

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:  071 780 90 79.

 

 Program szkolenia

 Karta zgłoszeniowa

 


<- Wstecz do: Aktualności