Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.12.2013 Zamknięcie konkursów otwartych ogłoszonych w 2013 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, iż z dniem 31 grudnia 2013 roku zamyka niezakończony konkurs otwarty z Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, ogłoszony w 2013 roku w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Konkurs nr I/9.5/A/13
Data ogłoszenia konkursu: 20 marca  2013 r.
Data zawieszenia naboru: 10 maja 2013 r.
Data ogłoszenia o wznowieniu naboru: 26 sierpnia 2013 r.
Data ponownego zawieszenia naboru: 30 września 2013 r.


<- Wstecz do: Aktualności