Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

20.06.2014 Szkolenia ROEFS Legnica

Regionalny Ośrodek EFS w Legnicy zaprasza na szkolenie „Kontrola w projektach PO KL” - 30.06.2014 r., w Legnicy.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL, na terenie następujących powiatów: głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, złotoryjskiego i m. Legnicy.

Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę i umiejętności związane z właściwym przygotowaniem realizowanego projektu do procedury kontroli.

Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.legnica.roefs.pl
lub odesłać na adres dominika.urbanowicz@roefs.pl wypełnione zgłoszenie do udziału w szkoleniu.

Więcej informacji o szkoleniu uzyskać można pod nr telefonu: 76 862 58 15, lub pod adresem mail: dominika.urnbanowicz@roefs.pl

Uwaga!
Z powodu rezygnacji części chętnych do udziału w analogicznym szkoleniu w poprzednich terminach, szkolenie to przeniesiono na dzień 30.06.2014. Osoby, które już głosiły się na powyższe szkolenie, nie muszą zgłaszać się ponownie – pracownicy RO EFS w Legnicy skontaktują się z nimi celem weryfikacji możliwości uczestnictwa w szkoleniu w terminie 30.06.2014 r.

 

 Program szkolenia


 Karta zgłoszeniowa


<- Wstecz do: Aktualności