Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

09.07.2014 Zmiana struktury organizacyjnej Departamentu Funduszy Europejskich

Informujemy, że 1 lipca 2014 r. nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim w związku z przygotowaniami do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020.

Nowa struktura otrzymała następujący kształt:

1) Wydział Zarządzania RPO
2) Wydział Wdrażania EFRR
3) Wydział Obsługi Wdrażania EFRR
4) Wydział Kontroli Projektów RPO
5) Wydział Wdrażania EFS
6) Wydział Obsługi Wdrażania EFS

Jednocześnie informujemy, że za realizację i rozliczanie projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 odpowiadają Wydział Wdrażania EFS i Wydział Obsługi Wdrażania EFS.

W wyniku powyższych zmian nastąpił także nowy podział zadań pomiędzy Działami, w których wdrażane są projekty PO KL. Kompetencje nowoutworzonych Działów w ramach Wydziału Wdrażania EFS przedstawiają się następująco:

• Dział Projektów EFS I – realizacja i rozliczanie projektów z Działań 9.1 i 9.2 PO KL
• Dział Projektów EFS II – realizacja i rozliczanie projektów z Działania 9.5 PO KL
• Dział Projektów EFS III – realizacja i rozliczanie projektów z Działania 9.3, 9.4, Poddziałania 8.2.1 PO KL, projektów systemowych dotyczących indywidualizacji nauczania, modernizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz projekty systemowe UMWD

Natomiast w ramach Wydziału Obsługi Wdrażania EFS powstały następujące Działy:

• Dział Płatności i Rozliczeń EFS
• Dział Monitorowania Priorytetów EFS
• Dział Kontroli Projektów PO KL

Dodatkowo informujemy, że Punkt Informacyjny i naboru wniosków PO KL, który dotychczas podlegał pod Dział Informacji Promocji i Pomocy Technicznej, po zmianach funkcjonuje w ramach Działu Oceny Projektów EFS w Wydziale Wdrażania EFS. Lokalizacja Punktu nie uległa zmianie.


<- Wstecz do: Aktualności