Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.07.2014 Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu VIII – Działanie 8.2

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania dla Priorytetu VIII w ramach Działania 8.2 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Dolnośląski Bon na innowacje” Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (nr POKL.08.02.01-02-026/12) w zakresie wartości wykazanego projektu w fiszce PD. 

W Planie działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII zawarto po raz pierwszy fiszkę projektu systemowego „Dolnośląski Bon na Innowacje”. W tabeli zawierającej wartość projektu zawarto zapis  7 011 170 PLN . W wyniku dokonanego odstępstwa od PD oraz zmiany wniosku o dofinansowanie obecna wartość projektu wynosi 6 846 128,93 PLN.


<- Wstecz do: Aktualności