Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

24.08.2015 Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu VIII - Działanie 8.1

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od założeń Planu działania  dla Priorytetu VIII w ramach Działania 8.1 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” (nr POKL.08.01.02-02-001/14) w zakresie zmiany okresu realizacji projektu wskazanego w fiszce Planu Działania.
W Planie działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII w zakresie projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” w tabeli zawierającej okres realizacji projektu wskazano termin od 02.2014 do 09.2015. Dokonanie odstępstwa spowoduje wydłużenie okresu realizacji projektu o 2 miesiące tj. do 30.11.2015. Nie spowoduje to innych zmian mających wpływ na zapisy Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII.


<- Wstecz do: Aktualności