Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

29.12.2009 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.3/A/09 – VII runda konkursowa

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach VII rundy konkursu nr I/9.3/A/09. Zgodnie z Dokumentacją konkursową nabór wniosków zakończy się 31.12.2009 r.

 

Harmonogram posiedzeń Komisji Oceny Projektów dla VII rundy konkursu nr I/9.3/A/09
 Dokument do pobrania

 

Informujemy, że w ramach konkursu do dnia zakończenia VI rundy, tj. do dnia  28 grudnia br. do Instytucji Organizującej Konkurs wpłynęło 25 wniosków. W VI rundzie konkursowej (trwającej od  7 grudnia  do 28 grudnia br.) złożono 3 wnioski.  


<- Wstecz do: Aktualności