Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

22.12.2010 Rozstrzygnięcie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

Szanowni Państwo,

w imieniu członków Kapituły pragniemy podziękować za Państwa udział w Konkursie „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.

W wyniku ustaleń powziętych w dniu 29 listopada br. podczas II Posiedzenia Kapituły, na podstawie § 6 ustęp 3 Regulaminu Konkursu („Ostateczna liczba projektów, którym zostaną przyznane tytuły (…) może ulec zmianie. Rozstrzygnięcia w tej materii należą do wyłącznej kompetencji Kapituły Konkursu. Kapituła zachowuje również prawo do nieprzyznania tytułu (…)”)podjęte zostało rozstrzygnięcie o nieprzyznaniu nagród przewidzianych przez ten Regulamin, tj. tytułów „Najlepszy projekt- Najlepsza inwestycja w człowieka na Dolnym Śląsku” oraz wyróżnień „Projekt wyróżniony- Najlepsza inwestycja w człowieka na Dolnym Śląsku”.

 

Tym samym Kapituła zadecydowała o zakończeniu Konkursu.

Jednocześnie zaproponowany został inny sposób docenienia czterech inicjatyw, nadesłanych na Konkurs, tj. projektów: 

L.p.

Priorytet

Nr projektu

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

1.

Priorytet VII

POKL.07.01.01-02-091/10 

Gmina Miejska Głogów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

„Aktywni i efektywni”

2.

Priorytet VII

POKL.07.02.01-02-023/08

Forum Aktywności Lokalnej

„Nowy zawód- Szansą na powrót z uzależnienia”

3.

Priorytet IX

POKL.09.05.00-02-014/09

 Fundacja Pomocy Szkoleim. Edwarda Machniewicza 

„Sami sobie pomagamy” 

4.

Priorytet IX

POKL.09.05.00-02-233/09 

Gmina Polkowice 

„Wykorzystaj swój talent. Upowszechnienie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice”


 

Wskazane projekty - w opinii osób oceniających – wyróżniają się nie tylko pomysłem, ale i pomyślną realizacją. Uhonorowanie tych przedsięwzięć – po wyrażeniu zgody przez Beneficjentów- nastąpi poprzez ich zaprezentowanie w Biuletynie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na stronie internetowej Wydziału EFS: www.efs.dolnyslask.pl.

Dziękując wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie,życzymy sukcesów w realizacji kolejnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej informacji


<- Wstecz do: Aktualności