Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

29.12.2010 Nowa wersja Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że 21 grudnia 2010 r. wiceminister rozwoju regionalnego zatwierdził zmienione Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Nowe Zasady będą obowiązywały od 1 stycznia 2011 roku.

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują:

 1. uelastycznienie systemu wypłaty zaliczek beneficjentom w celu zwiększenia płynności finansowej projektów POKL;
 2. doprecyzowanie stosowania algorytmu wyliczania kwoty środków możliwych do zakontraktowania przez IP/P2 w danym miesiącu;
 3. wprowadzenie podrozdziału dotyczącego projektów partnerskich;
 4. wprowadzenie podrozdziału dotyczącego zamykania projektu oraz dodanie wzoru minimalnego zakresu karty zamknięcia projektu;
 5. dostosowanie zapisu Rozdziału 2. Kwalifikowalnościwydatków w ramach PO KL do zmian wynikających ze zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu;
 6. zmianę zapisu dotyczącego odsetek bankowych, które obecnie będą stanowiły dochód budżetu państwa i będą podlegały zwrotowi;
 7. zmianę interpretacji dotyczącej dnia złożenia wniosku o płatność;
 8. wprowadzenie zastosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa;
 9. wprowadzenie zmian we wniosku o płatność;
 10. włączenie zapisów obowiązującego już dokumentu Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL – krok po kroku oraz dodano wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie dla projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe;
 11. zmianę wzoru minimalnego zakresu listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność;
 12. wprowadzenie taryfikatora korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS.

Dokument do pobrania

 

 


<- Wstecz do: Aktualności