Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.12.2010 Zamknięcie konkursów otwartych ogłoszonych w 2010 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, iż z dniem 31 grudnia 2010 roku zamyka wszystkie poniższe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 

 

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 

Konkurs nr II/8.2.1/C/10

Data ogłoszenia: 9 kwietnia 2010 r.

Data zawieszenia: 15 października 2010 r.

 

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Konkurs nr I/9.1.1/A/10

Data ogłoszenia: 29 stycznia 2010 r. 

Data zawieszenia: 26 lutego 2010 r.

 

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych

Konkurs nr I/9.1.2/A/10

Data ogłoszenia: 5 marca 2010 r.

Data zawieszenia: 19 kwietnia 2010 r.

 

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

Konkurs nr I/9.4/A/10

Data ogłoszenia: 23 kwietnia 2010 r.

Data zawieszenia: 2 czerwca 2010 r.

 

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5.  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Konkurs nr I/9.5/A/10

Data ogłoszenia: 26 marca 2010 r. 

Data zawieszenia: 20 maja 2010 r.

 

 


<- Wstecz do: Aktualności