Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.12.2010 Wyniki naboru uzupełniającego ekspertów powoływanych do Komisji Oceny Projektów w ramach PO KL w województwie dolnośląskim

Informujemy, że Urząd Marszałkowski  Województwa Dolnośląskiego jako Instytucja Pośrednicząca PO KL zakończył  weryfikację formalną wniosków aplikacyjnych składanych w związku z przeprowadzanym w dniach 29.11-10.12.2010 r. naborem uzupełniającym ekspertów powoływanych do Komisji Oceny Projektów w ramach PO KL w województwie dolnośląskim. Do pełnienia funkcji eksperta w województwie dolnośląskim powołuje się w  wybranych obszarach następujące osoby:

 

Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności