Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

15.02.2011 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Działania 9.4 (Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.4/A/11 (Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty).

Spotkanie odbędzie się 24 lutego br. (czw) we Wrocławiu (Hotel Orbis Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7)

Podczas spotkania omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL po zmianie Generatora Wniosków Aplikacyjnych; Wytycznie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Zasady finansowania PO KL)
  • Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS.

Program spotkań  Pobierz

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego br.

Liczba uczestników jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 22 lub 23 lutego br.

W przypadku dużego zainteresowania, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. 

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres edyta.jewtuch@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego br.

Formularz zgłoszenia pytań  Pobierz


W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one udzielone w terminie późniejszym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.


<- Wstecz do: Aktualności