Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

28.12.2011 Publikacja listy rankingowej dla konkursu I/IX/INN/11

Informujemy, że ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego I/IX/INN/11 została zakończona. Poniżej publikujemy listę rankingową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 1659/IV/11...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

28.12.2011 Nowa wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programem Kapitał Ludzki

Informujemy, że dnia 20 grudnia 2011 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programem Kapitał Ludzki. Zapisy nowej wersji Zakresu...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

27.12.2011 Nowa wersja Zasad finansowania Programu Kapitał Ludzki

Informujemy, że 22 grudnia 2011 r. wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski zatwierdził zmienione Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Nowe Zasady będą obowiązywały od 1 stycznia 2012...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

27.12.2011 Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. będzie obowiązywać znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego,...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

22.12.2011 Życzenia Świąteczne

 „Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…” W ten czas świątecznej radości to, co dobre, niech się stanie, a pokój otacza wszystkich i wszystko wokół Was. W Nowym roku niech każdy dzień przyniesie...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

21.12.2011 Zatwierdzono zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informujemy, że 15 grudnia 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wprowadzane w ramach tegorocznej aktualizacji...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

20.12.2011 Informacja dotycząca Planów Działania na rok 2012

Szanowni Państwo,pragniemy poinformować, że w związku z trwającym w 2011 roku przeglądem śródokresowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Plany działania na rok 2012 zostaną zaprezentowane Państwu w pierwszej połowie stycznia...więcej ››

Kat: Archiwum 2011
Wyświetla nowości od 8 do 14 ze wszystkich 306