Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

14.12.2011 Publikacja listy rankingowej dla konkursu II/9.3/B/11

Informujemy, że ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego II/9.3/B/11 została zakończona. Poniżej publikujemy listę rankingową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 1569/IV/11...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

13.12.2011 Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Programie Kapitał Ludzki wynikających z przeglądu śródokresowego

5 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki w ramach przeglądu śródokresowego. Decyzja to zamyka trwający od początku 2011 roku proces modyfikacji Programu...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

13.12.2011 Partner do projektu poszukiwany - Czechy

Czeska organizacja pozarządowa AGEL (Institute for education AGEL), poszukuje partnerów do współpracy ponadnarodowej w ramach EFS. Instytut edukacyjny AGEL, który odpowiada za kwestie związane z edukacją i szkoleniami, zdecydował...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

12.12.2011 Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2012 w ramach Priorytetu VII PO KL

Instytucja Pośrednicząca PO KL województwa dolnośląskiego pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2012 roku. Procedura przygotowania i oceny...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

09.12.2011 Partner do projektu poszukiwany - Niemcy

Projektodawca z Niemiec - Akademie Überlingen poszukuje partnerów ponadnarodowych do swojego projektu zatytułowanego IdA – Integration through exchange, Fit for Europe. Projekt realizowany jest w obszarze zatrudnienia i...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

07.12.2011 Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu I/9.5/A/11 – listopad 2011

Prezentujemy Państwu zestawienie umów w ramach konkursu I/9.5/A/11 zawartych w listopadzie 2011r. Dokument do pobraniawięcej ››

Kat: Archiwum 2011

07.12.2011 Publikacja listy rankingowej dla konkursu I/9.1.2/A/11

Informujemy, że ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach wznowionego konkursu otwartego I/9.1.2/A/11 została zakończona. Poniżej publikujemy listę rankingową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr...więcej ››

Kat: Archiwum 2011
Wyświetla nowości od 15 do 21 ze wszystkich 306