Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

05.12.2011 FAQ „Indywidualizacja nauczania kl. I-III”

IP informuje, iż w związku z licznymi pytaniami i uwagami dotyczącymi realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

05.12.2011 „Innowacje w sektorze usług” – publikacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedstawiamy Państwu  publikację  pt. „Innowacje w sektorze usług”, opracowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

05.12.2011 Dwa projekty współpracy ponadnarodowej – partnerzy poszukiwani (Flandria)

1. Projekt instytucji Digipolis dotyczy problemów związanych z e-integracją. Skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, w tym młodzieży poniżej 25 r.ż. (włączając młodzież szkolną oraz studentów), grup defaworyzowanych...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

05.12.2011 Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu I/9.1.2/A/11 – listopad 2011

Prezentujemy Państwu zestawienie umów w ramach konkursu I/9.1.2/A/11 zawartych w listopadzie 2011 r. Dokument do pobraniawięcej ››

Kat: Archiwum 2011

02.12.2011 Konferencja podsumowująca projekt pt. „Rewitalizacja społeczna - wymiana doświadczeń regionów w ramach aktywizacji społeczności lokalnej".

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, jako partner grantu pt. „Rewitalizacja społeczna - wymiana doświadczeń regionów w ramach aktywizacji społeczności lokalnej" serdecznie zaprasza do udziału w konferencji...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

02.12.2011 Cztery projekty współpracy ponadnarodowej – partnerzy poszukiwani (Flandria)

1. Projekt „Sprawna przedsiębiorczość społeczna” – rozwój nowych modeli biznesowych dla przedsiębiorców ekonomii społecznej. Celem projektu jest wsparcie biznesu w łagodnym przystosowaniu się do tych okoliczności poprzez...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

01.12.2011 Parter do projektu poszukiwany - Rumunia

Firma konsultingowa z Rumunii PYTHIA INTERNATIONAL planuje projekt, poszukując potencjalnych partnerów do realizacji szeregu zdań związanych z podniesieniem świadomości w zakresie konieczności stosowania technik informacyjno –...więcej ››

Kat: Archiwum 2011
Wyświetla nowości od 22 do 28 ze wszystkich 306