Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

07.01.2011 Harmonogram Konkursów na 2011 rok

Ze względu na przejrzystość procesu wdrażania PO KL,  jak również w odpowiedzi na potrzeby projektodawców, prezentujemy Państwu miesięczny harmonogram ogłaszania konkursów w komponencie regionalnym PO KL na Dolnym Śląsku w...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

07.01.2011 Interpretacja dotycząca zachowania środków europejskich na przełomie lat budżetowych na rachunkach beneficjentów

Zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki, które Beneficjent otrzymał na dofinansowanie projektu w formie płatności, nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i rozliczane są zgodnie z...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

07.01.2011 II Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego.

Dnia 23 listopada 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu Strategii wdrażania pierwszego projektu innowacyjnego realizowanego w naszym regionie w...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

07.01.2011 Nowa wersja 3.2.6 Generatora Wniosków Płatniczych dla PO KL

Szanowni Państwo, W dniu 5 stycznia 2011 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 3.2.6 Generatora Wniosków o Płatność. W ramach ww. wersji zrealizowano między innymi następujące funkcjonalności:...więcej ››

Kat: Archiwum 2011

05.01.2011 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr IV/8.2.1/PNAR/10

W nawiązaniu do Szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr IV/8.2.1/PNAR/10 ogłoszonego dnia 1 października 2010 r. IP informuje, że do Instytucji...więcej ››

Kat: Archiwum 2011
Wyświetla nowości od 302 do 306 ze wszystkich 306