Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

16 września br. poznaliśmy laureatów konkursu „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”. Jury, pod przewodnictwem Jerzego Tutaja, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, przyznało I miejsca i tytuł „Najlepszy projekt – Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku” w ramach każdego z czterech Priorytetów komponentu regionalnego PO KL:

· Priorytet VI Rynek pracy: Gmina Polkowice za projekt „kobieta+biznes=sukces”,

· Priorytet VII Integracja: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Głogowie za projekt Konkurencyjni, nowocześni, skuteczni - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną”,

· Priorytet VIII Adaptacyjność: Wrocławski Park Technologiczny S.A. za projekt „Wielka Nauka - kolejny etap procesu transferu technologii”,

· Priorytet IX Edukacja Fundacja „Promyk słońca” za projekt Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”.

Komisja Konkursowa przyznała również dziesięć tytułów „Projekt wyróżniony - Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”: dwa w Priorytecie VII, dwa - w Priorytecie VIII i sześć w Priorytecie IX.

Prezentujemy listę wyróżnionych:

· Priorytet VII Integracja

- Fundacja Eudajmonia za projekt „Trener aktywności”

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za projekt „Od bierności do aktywności”

· Priorytet VIII Adaptacyjność

- Prymus sp. z o.o. za projekt „Dolnośląska Przedsiębiorczość Akademicka”

- Fundacja pro Publico Bono za projekt „Akademia Super Niani”

· Priorytet IX Edukacja

- Gmina Udanin za projekt „Nowe przedszkole w Gminie Udanin”

- UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations Anna Jasinowska-Czarny za projekt „Edukacja szansą na lepsze jutro”

- Gmina Pielgrzymka za projekt „Magia nauki”

- Gmina Polkowice za projekt „Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie gminy Polkowice”

- Stowarzyszenie Czaple - wieś z przyszłością za projekt „Uczymy się dbać o siebie i nieść pomoc innym”

- Competence-Training&Coaching Institute Barbara Jaśkiewicz za projekt „Akademia Mądrego Wychowania w Gminie Wiejskiej Lubin”

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Nowy termin rozstrzygnięcia konkursu "Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku"

W związku z wydłużeniem terminu nadsyłania formularzy zgłoszeniowych na konkurs pn. "Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku", Instytucja Pośrednicząca informuje, że zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia konkursu. Termin ten zostaje przesunięty na 22 września 2014 r.

O wynikach konkursu IP poinformuje niezwłocznie.

KONKURS „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

Serdecznie zapraszamy beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 do udziału w Konkursie „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.

UWAGA
Projekty zgłoszone do Konkursu mogą być zakończone lub w trakcie realizacji (stopień realizacji na dzień zgłoszenia do Konkursu musi wynosić co najmniej 60% postępu rzeczowego oraz co najmniej 60% postępu finansowego).

Inicjatywa ta ma na celu popularyzowanie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym wśród mieszkańców regionu oraz promowanie dobrych praktyk poprzez wyłonienie najlepszych projektów PO KL na terenie Dolnego Śląska w ramach czterech Priorytetów komponentu regionalnego.

Szczegółowe zasady zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu oraz Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej (do pobrania poniżej).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowo: promocja.efs@dolnyslask.pl lub telefonicznie: 71/ 776 98 48.

Ważne terminy:
• do 28 maja 2014 r. – nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do siedziby organizatora;
• do 29 sierpnia 2014 r. – rozstrzygnięcie konkursu.


Dokumenty do pobrania:

 Formularz zgłoszeniowy
 Regulamin konkursu
 Regulamin pracy komisji konkursowej
 Zarządzenie w sprawie konkursu