Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Linki

Fundusze Unijne

Komisja Europejska www.ec.europa.eu
Portal Funduszy Strukturalnych www.funduszestrukturalne.gov.pl
Portal Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Komponent Regionalny PO KL (DWUP)www.pokl.dwup.pl

Dolny Śląsk

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.umwd.pl
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy www.dwup.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej www.dops.wroc.pl

Regionalny Ośrodek EFS w Legnicy www.legnica.roefs.pl
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu www.walbrzych.roefs.pl
Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu www.wroclaw.roefs.pl
Regionalny Ośrodek EFS w Jeleniej Górze www.jeleniagora.roefs.pl

Urzędy Centralne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/ 
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl  www.efs.men.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Sportu www.msport.gov.pl