Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

16.11.2018 Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i/lub postępowaniu egzekucyjnym w administracji w ramach PO KL 2007-2013 w UMWD

Instytucja Pośrednicząca PO KL 2007-2013 (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem...więcej ››

31.10.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAWARTE ZOSTAŁY WE WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE, WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ ZŁOŻONYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 ORAZ UMOWACH O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PO KL (art.13)

Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...więcej ››

31.10.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAWARTE ZOSTAŁY WE WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE, WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ ZŁOŻONYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 ORAZ UMOWACH O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PO KL (art. 14)

Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...więcej ››

31.10.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB, KTÓRE KORZYSTAŁY Z USŁUG REGIONALNYCH OŚRODKÓW EFS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...więcej ››

31.10.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAWARTE ZOSTAŁY W INFORMACJACH (ZGŁOSZENIACH) DOTYCZĄCYCH SYTUACJI MOGĄCYCH STANOWIĆ NADUŻYCIE W PROCESIE REALIZACJI PO KL 2007-2013 (art.13)

Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...więcej ››

31.10.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAWARTE ZOSTAŁY W INFORMACJACH (ZGŁOSZENIACH) DOTYCZĄCYCH SYTUACJI MOGĄCYCH STANOWIĆ NADUŻYCIE W PROCESIE REALIZACJI PO KL 2007-2013 (art. 14)

Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...więcej ››

24.08.2015 Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu VIII - Działanie 8.1

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od założeń Planu działania  dla Priorytetu VIII w ramach Działania 8.1 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego realizowanego...więcej ››

18.06.2015 RPO WD 2014-2020 – strona internetowa IZ RPO WD

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w szczególności działań realizowanych w tym zakresie przez IZ RPO WD, są zamieszczane na stronie internetowej...więcej ››

Wyświetla nowości od 1 do 8 ze wszystkich 335
<< Pierwsza < Poprzednia 1-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41-48 49-56 Następna > Ostatnia >>