Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Analizy i raporty

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów chcących realizować projekty w ramach PO KL, Instytucja Pośrednicząca PO KL dla województwa dolnośląskiego przedstawia Państwu platformę, na której zamieszczane będą linki do stron internetowych z raportami, publikacjami, prognozami społecznymi dotyczącymi naszego regionu, które dla projektodawców PO KL mogą być cennym źródłem wiedzy przy dokonywaniu analizy potrzeb realizacji projektu oraz kierowaniu wsparcia do poszczególnych grup docelowych.

Stworzona biblioteka bazuje na analizach, raportach i prognozach społecznych zamieszczanych głównie na stronach internetowych dolnośląskich instytucji publicznych, zajmujących się m.in. badaniem sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie.

Naszym celem jest upowszechnianie niniejszych badań i publikacji, tak aby odwiedzając naszą stronę, mogli Państwo w szybki i wygodny sposób dotrzeć do najbardziej aktualnych statystyk i opracowań o zasięgu regionalnym.

Zachęcamy do lektury!