Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

24.08.2015 Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu VIII - Działanie 8.1

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od założeń Planu działania  dla Priorytetu VIII w ramach Działania 8.1 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego realizowanego...więcej ››

18.06.2015 RPO WD 2014-2020 – strona internetowa IZ RPO WD

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w szczególności działań realizowanych w tym zakresie przez IZ RPO WD, są zamieszczane na stronie internetowej...więcej ››

16.06.2015 Ewaluacja ex post systemu wdrażania Polityki Spójności 2007-2013

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyłączenia Społecznego uruchomiły badanie mające na celu ewaluację efektywności i wydajności...więcej ››

25.05.2015 AUDYT ZEWNĘTRZNY DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2014 - 2015 (do 30.06.2015 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w...więcej ››

19.05.2015 Zmieniony Plan działania dla Priorytetu VIII

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr  501/V/15 z dnia 6 maja 2015 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu VIII  w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego...więcej ››

17.04.2015 Aktualizacja dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator)

Informujemy, że w zakładce Akty prawne i dokumenty/System realizacji PO KL zamieszczona została zaktualizowana wersja dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z...więcej ››

07.04.2015 Zmiana godzin pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie godziny pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2015 Marszalka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2015 r. praca w UMWD od 7 kwietnia...więcej ››

02.04.2015 ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Wyświetla nowości od 9 do 16 ze wszystkich 337