Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

29.09.2014 Konferencja „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku - podsumowanie i perspektywy” - 13 października 2014 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje konferencję pt. „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku - podsumowanie i perspektywy”.Konferencja odbędzie się 13 października...więcej ››

23.09.2014 Nowa wersja Zasad Finansowania Programu Kapitał Ludzki

Informujemy, że 9 września 2014 r. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zatwierdził zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zatwierdzony dokument wraz...więcej ››

22.09.2014 Rozstrzygnięcie konkursu „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

16 września br. poznaliśmy laureatów konkursu „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”. Jury, pod przewodnictwem Jerzego Tutaja, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, przyznało I...więcej ››

16.09.2014 Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i...więcej ››

04.09.2014 Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 6169/IV/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego...więcej ››

03.09.2014 Konkurs na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie – II edycja”

Szanowni Państwo, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie – II edycja” - skierowany do uczestników, członków rodzin uczestników...więcej ››

27.08.2014 Odstępstwo od Planu działania dla Priorytetu VII – Poddziałanie 7.1.3

Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od Planu działania dla Priorytetu VII w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 PO KL. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Projekt systemowy DOPS w...więcej ››

26.08.2014 Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach Priorytetu IX PO KL

Instytucja Pośrednicząca PO KL województwa dolnośląskiego pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. Procedura przygotowania i oceny oraz realizacja projektów...więcej ››

Wyświetla nowości od 33 do 40 ze wszystkich 337