Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Analizy i raporty – publikacje regionalne

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy:

Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej:

  • Sytuacja społeczno-kulturowa Dolnego Śląska – publikacje >>> przejdź
  • Projekt "Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji" – publikacje >>> przejdź

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej:

  • Polityka społeczna i problemy społeczne województwa dolnośląskiego – publikacje >>> przejdź
  • Polityka społeczna i problemy społeczne województwa dolnośląskiego - projekt systemowy PO KL 2012 >>> przejdź

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Departament Rozwoju Regionalnego):

  • Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku – publikacje i raporty >>> przejdź

Główny Urząd Statystyczny:

  • Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 >>> przejdź