Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

22.11.2012

SZKOLENIE Rozliczanie i realizacja projektów POKL

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: bolesławieckiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze.

Szkolenia poświęcone będą zasadom realizacji i rozliczania projektów z POKL dla beneficjentów realizujących projekty w ramach dolnośląskiego komponentu regionalnego.

W trakcie szkoleń będą poruszane zagadnienia związane z:

1) rozliczaniem projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. generator wniosków płatniczych,

2) stawki jednostkowe i ryczałtowe

10 grudnia 2012, Jelenia Góra,

Rozliczanie i realizacja projektów POKL

(zgłoszenia do 5 grudnia)

18 grudnia 2012, Jelenia Góra,

Rozliczanie i realizacja projektów POKL

(zgłoszenia do 13 grudnia)

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

1) podmioty, które realizują projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego;

2) podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011;

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. Mieszkańców

Informacje organizacyjne:

Szkolenia będą się odbywać w godzinach: 9.00 – 16.00. Wszystkie szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na adres mailowy: szkolenia_jeleniagora@roefs.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych ROEFS, dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku, kwestii dotyczących rozliczania projektów oraz do zapoznania się z nową usługą wizyty wspierającej.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela:

Łukasz Pęcherczyk

pod numerem tel. 075 642 20 00

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KARTA ZGŁOSZENIA - pobierz

22.11.2012

SZKOLENIE Zarządzanie i rozliczanie projektów PO KL

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: bolesławieckiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra do wzięcia udziału w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze: „Zarządzanie i rozliczanie projektów PO KL”

Szkolenie poświęcone będzie zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z POKL dla beneficjentów realizujących projekty w ramach dolnośląskiego komponentu regionalnego. Poruszona zostanie tematyka zatrudniania kadry w projekcie m.in. umowy cywilno-prawne, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenia, rozwiązywanie umów o pracę, akta osobowe - sposób prowadzenia, świadectwa pracy oraz generator wniosków płatniczych.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

1) podmioty, które realizują projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego;

2) podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS w roku 2010 i 2011;

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. Mieszkańców

Terminy szkoleń:

29 – 30 listopada 2012, Jelenia Góra

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 26 listopada 2012 r. do godz. 16:00

13 – 14 grudnia 2012, Jelenia Góra

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 10 grudnia 2012 r. do godz. 16:00

Informacje organizacyjne:

Szkolenia będą się odbywać w godzinach: 9.00 – 16.00. Wszystkie szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na adres mailowy: szkolenia_jeleniagora@roefs.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych ROEFS dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku czy kwestii dotyczących rozliczania projektów oraz do skorzystanie z nowej usługi jaką jest wizyta wspierająca.

Wszelkich informacji na temat szkolenia i doradztwa udziela:

Łukasz Pęcherczyk

pod numerem tel. 075 642 20 00

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Karta zgłoszenia