Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszenia do Konkursu. Stanowi on Załącznik do Regulaminu Konkursu, przyjętego zarządzeniem nr 119/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2010 roku.

Zgodnie z § 3. 1. Regulaminu Konkursu „Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dokonanie rejestracji poprzez złożenie  (osobiście w siedzibie Organizatora: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Wrocław, ul. Mazowiecka 17, II p., pok. 2015) lub przesłanie pocztą  (na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław) formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami w terminie określonym w publikacji o jego ogłoszeniu”.

 Dokument do pobrania