Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (generator off-line)

Informujemy, że 3 lutego 2014 r.  została udostępniona wersja 8.7.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor  jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7/8.


UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

      • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”;
      • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl);
      • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu;
      • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku;


 Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.2 wersja pełna) 
 Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.2 wersja aktualizująca)

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor wersja 8.7.1 (wersja off-line)

Informujemy, że IZ PO KL udostępniła wersję 8.7.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor  jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

      • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”;
      • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl);
      • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu;
      • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku;

 

 Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.1 wersja pełna)

 Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.7.1 wersja aktualizująca)

 Instrukcja instalacji GWA-E 

Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 8.7

Informujemy, że IZ PO KL udostępniła nową wersję 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL. Zmiana wersji podyktowana jest przede wszystkim dostosowaniem aplikacji do obsługi nowych wskaźników w związku z przeglądem śródokresowym Priorytetu V.

Zakres zmian wprowadzonych w GWA zmian obejmuje m.in.:

- aktualizację słownikow wskaźnikow pomiaru celu dla Priorytetu V (tabele 3.1.2 i 3.1.3)
- dostosowanie słowników efektów realizacji PO KL dla Priorytetu V (tabela 3.5)
- dodanie po stronie Konwertera danych do KSI w polu "Kraj" pozycji "CZ Czechy"
- wprowadzenie komunikatu o przetwarzaniu przez GWA na stacji uzytkownika plików Cookies oraz udostępnienie polityki prywatności w tym zakresie
- dostosownie interfejsu GWA mające na celu dynamiczne wyświetlanie w przeglądarkach stopki z wersją publikacji GWA

Generator w wersji 8.7 dostepny jest pod adresem  https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA87/  i będzie obowiązywał od 16 września 2013 r.

Równolegle pod głównym adresem nadal dostępna jest wersja 8.6 GWA. Z dniem 16 września dostępna będzie wyłącznie wersja 8.7, natomiast wersja 8.6 zostanie wyłączona.

Należy podkreślić, że wraz z dniem obowiązywania nowej wersji GWA wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu będa mogly być składane wyłącznie przy użyciu nowej wersji.

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor wersja 8.6.4 (wersja offline)

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła wersję 8.6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych-Edytor (GWA-E), która jest odpowiednikiem obowiązującej wersji dostępnej on-line. Generator można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym podczas pracy nie jest wymagane podłączenie z siecią Internet.

Pragniemy również przypomnieć, że przed złożeniem wniosku do właściwej Instytucji Organizującej Konkurs wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przegotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku z rozszerzeniem .ZIP_POKL oraz wygenerowania pliku .PDF. Ponadto, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową.

Dodatkowo pragniemy Państwu przypomnieć o dostępnej usłudze wsparcia technicznego (HELP-DESK) dla użytkowników GWA. Konsultanci wsparcia dostępni są pod stacjonarnym numerem telefonu: (32) 352 45 60 oraz adresem e-mail: generatory-pokl@commerce.pl, w dni powszednie w godzinach 8.15-16.15. Poniżej mogą również Państwo znaleźć procedurę funkcjonowania HELP-DESK.

 Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.4 wersja pełna)
 Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.4 wersja aktualizująca)

 Procedura HELPDESK

Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 8.6

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła wersję 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) dostosowaną do zamian w systemie realizacji PO KL przewidzianych na styczeń 2013 r.

Zakres wprowadzonych w GWA zmian obejmuje m. in.:
- aktualizację słowników wskaźników pomiaru celu
- dostosowanie słowników efektów realizacji PO KL do zapisów obowiązujących wersji PO KL i Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL 2007-2013
- zmiany w słownikach powiatów i gmin dla miasta Wałbrzych w związku z przywróceniem miastu statusu miasta na prawach powiatu,
- zapewnienie obsługi przez GWA wniosków utworzonych w aktualnej wersji 7.5,
- aktualizację zintegrowanej z GWA Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL.

Generator w wersji 8.6 dostępny jest pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA86 i będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013 r.

Równocześnie pod aktualnym adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl nadal jest dostępna wersja 7.5 GWA obowiązująca do dnia 31 grudnia 2012 r. Z początkiem przyszłego roku pod ww. adresami dostępna będzie wyłącznie wersja GWA po zmianach.

Ze względu na niewielki charakter zmian w Programie została zapewniona możliwość edycji wniosku z wersji 7.5 GWA w wersji 8.6, dzięki czemu nie będzie konieczne tworzenie wniosku od podstaw. Po wczytaniu pliku z wnioskiem do nowej wersji aplikacji, nastąpi jego przekształcenie do nowej wersji GWA oraz zmieni się suma kontrolna.

Dodatkowo informujemy, że GWA 8.6 w wersji offline (GWA – edytor) zostanie udostępniony użytkownikom pod koniec stycznia 2013 r.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor wersja 8.6.1 (generator off-line)

Informujemy, że Instytucja Zarządzajaca PO KL z dniem 31 stycznia 2013r. udostępniła wersję 8.6.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będącą odpowiednikiem wersji on-line.


Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.


Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7.

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika proszę zapoznać się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

      • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”;
      • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl);
      • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu;
      • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku;


 Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.1 wersja pełna)

 Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (8.6.1 wersja aktualizująca)

 Instrukcja instalacji GWA-E 

Generator Wniosków Aplikacyjnych-Edytor w wersji publikacji 7.5.4

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL z dniem 28 sierpnia 2012 r. udostępniła wersję 7.5.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będącą odpowiednikiem wersji on-line. Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor  jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można  zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet. Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7.

Jednocześnie przypominamy, że przed złożeniem wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku z rozszerzeniem .zip_pokl oraz wygenerowania pliku PDF. Ponadto, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik .zip_pokl) z jego wersją papierową.

 Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (7.5.4 wersja pełna)

 Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (7.5.4 wersja aktualizująca)

 Instrukcja instalacji GWA-E  

Generator Wniosków Aplikacyjnych-Edytor w wersji publikacji 7.5.2

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL z dniem 9 lutego 2012 r. udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych –Edytor (GWA-E) w wersji publikacji 7.5.2. Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym podczas pracy nie jest wymagane połączenie z siecią Internet.

Nowa wersja GWA-E jest odpowiednikiem obowiązującej od 2 stycznia 2012 r. wersji on-line narzędzia.

Pobranie nowej wersji GWA-E możliwe jest również z poziomu aplikacji. Jeżeli komputer jest podłączony do sieci Internet, program podczas uruchamiania zapyta o zgodę na aktualizację.

Jednocześnie przypominamy, że przed złożeniem wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku z rozszerzeniem .zip_pokl oraz wygenerowania pliku PDF. Ponadto, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik .zip_pokl) z jego wersją papierową.

 Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (7.5.2 wersja pełna)

 Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (7.5.2 wersja aktualizująca)

30.12.2011

Generator Wniosków Aplikacyjnych – wersja 7.5

Pragniemy poinformować, że 27 grudnia 2011 r. IZ PO KL udostępniła wersję 7.5 Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA).  Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA75 


Równolegle, do 1 stycznia 2012 r., pod adresem http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/  będzie utrzymywana wersja 6.4 GWA. Od 2 stycznia 2012 r. pod wskazanym adresem pozostanie wyłącznie wersja 7.5.

Jednocześnie, w wersji 7.5 GWA, została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosków o dofinansowanie projektu przygotowanych do 31 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 oraz w przypadku wniosków powstałych do  31 grudnia 2010 r. w wersji 5.3 GWA. 

Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Kapitał Ludzki

Generator Wniosków Aplikacyjnych to narzędzie służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.

Generator wspiera beneficjentów w prawidłowym przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez dostępne instrukcje wypełniania wniosku, w formie pomocy przy każdym wypełnianym polu oraz w formie listy błędów przy walidacji wniosków.


Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor – wersja 6.4.6.16

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL z dniem 7 września 2011 r. udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych-Edytor (GWA-E) w wersji publikacji 6.4.6.16. Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym podczas pracy nie jest wymagane połączenie z siecią Internet. Nowa wersja GWA-E jest odpowiednikiem obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. wersji on-line narzędzia.

Generator wniosków aplikacyjnych – Edytor (6.4.6.16 wersja pełna)
Generator wniosków aplikacyjnych – Edytor (6.4.6.16 wersja aktualizująca)
Instrukcja instalacji GWA-E

Pobranie nowej wersji GWA-E możliwe jest również z poziomu aplikacji. Jeżeli komputer jest podłączony do sieci Internet, program zapyta o zgodę na aktualizację.

Jednocześnie przypominamy, że przed złożeniem wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku zip_pokl oraz wygenerowania pliku pdf w celu zrealizowania wydruku. Ponadto, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik zip_pokl) z jego wersją papierową.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor – wersja 6.4.6.15

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL z dniem 11 sierpnia 2011 r. udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych-Edytor (GWA-E) w wersji 6.4.6.15 (off-line). Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym podczas pracy nie jest wymagane połączenie z siecią Internet.

· Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (6.4.6.15 wersja pełna)
· Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (6.4.6.15 wersja aktualizująca)
· Instrukcja instalacji GWA-E

Pobranie nowej wersji GWA-E możliwe jest również z poziomu aplikacji. Jeżeli komputer jest podłączony do sieci Internet, program zapyta o zgodę na aktualizację.

Jednocześnie przypominamy, że przed złożeniem wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku zip_pokl oraz wygenerowania pliku pdf w celu zrealizowania wydruku. Ponadto, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik zip_pokl) z jego wersją papierową.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor – wersja 6.4.6.14

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL z dniem 30 maja 2011 udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych-Edytor (GWA-E) w wersji 6.4.6.14 (off-line). Aplikacje można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym podczas pracy nie jest wymagane połączenie z siecią Internet.

· Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (6.4.6.14 wersja pełna)
· Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (6.4.6.14 wersja aktualizująca)
· Instrukacja instalacji GWA-E 

Pobranie nowej wersji GWA-E możliwe jest również z poziomu aplikacji. Jeżeli komputer jest podłączony do sieci Internet, program zapyta o zgodę na aktualizację.

Jednocześnie przypominamy, że przed złożeniem wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapsiania danych do pliku zip_pokl oraz wygenerowania pliku pdf w celu zrealizowania wydruku. Ponadto, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik zip_pokl) z jego wersją papierową.

Nowa wersja GWA obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2011 roku Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest dostępny wyłącznie poprzez połączenie szyfrowane protokołem SSL (Secure Socket Layer).GWA jest udostępniony jedynie pod adresem:https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl. Szyfrowane połączenie podnosi poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem, na którym znajduje się Generator Wniosków Aplikacyjnych. Adres:www.generatorwnioskow.efs.gov.pl zostanie wyłączony.

GWA obowiązuje od 01.01.2011!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA64 została udostępniona nowa wersja 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Kapitał Ludzki.

Nowa wersja obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

Wnioski składane do 31 grudnia 2010 r. powinny być przygotowane w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji 5.3. Ze względu na potencjalną konieczność wprowadzenia zmian do wniosków o dofinansowanie utworzonych w wersji 5.3 GWA i złożonych do 31 grudnia 2010 r. nowa wersja GWA będzie umożliwiała ich edycję oraz zapis w wersji 5.3. Ze względu na znaczne zmiany wprowadzone we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu nowa wersja GWA nie będzie dokonywała konwersji danych utworzonych w wersji 5.3 na zgodne z wersją 6.4 GWA.
Do przygotowania wniosków składanych w odpowiedzi na konkursy i rundy konkursowe od 1 stycznia 2011 r. musi być stosowany Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 6.4.

Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) - szyfrowane połączenie SSL

Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dodatkowo udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA), który wykorzystuje szyfrowane połączenie za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Powyższe działanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa przesyłania danych pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem, podczas pracy z GWA.

Obecnie zatem GWA 5.3 jest dostępny pod dwoma adresami:

Instytucja Zarządzająca planuje utrzymać łącze nieszyfrowane dla GWA 5.3 do końca I kwartału 2011 r. Po tym terminie dostępne będzie wyłącznie łącze szyfrowane.

W przypadku wystąpienia problemów w działaniu GWA pod nowym adresem, prosimy zwracać się do linii wsparcia technicznego dla użytkowników, dostępnej pod adresem e-mail: generatory-pokl@jcommerce.pl.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (generator off-line) v. 5.3.5

Informujemy, że 1 czerwca 2010 została udostępniona nowa wersja 5.3.5 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line.

Pliki do pobrania:

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (5.3.5 wersja pełna - 39 MB)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (5.3.5 wersja aktualizująca - 10 MB)

Należy pamiętać, że przed złożeniem wniosku do Instytucji Ogłaszajacej Konkurs (IOK) wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych – Edytorze (GWA-E) pliku z danymi do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku zip_pokl oraz wygenerowania pliku PDF w celu zrealizowania wydruku. Przypominamy, że zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL wnioskowdawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany również do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik zip_pokl) z jego wersją papierową.

Dodatkowo informujemy, iż na stronie www.efs.gov.pl w zakładce Generatory Wniosków znajduje się informacja o uruchomionej usłudze wsparcia technicznego dla użytkowników aplikacji, w ramach której rozwiązywane są zgłaszane problemy związane z funkcjonowaniem narzędzia.

Nowa wersja 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

W związku z wejściem w życie nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca 4 stycznia 2010 r. udostępniła wersję 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

W ramach wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych zrealizowano następujące funkcjonalności:

 1. dostosowano narzędzie do obsługi przez osoby niedowidzące oraz niewidome korzystające ze standardowych narzędzi udźwiękowiających,
 2. dla przycisków Zapisz XML, Utwórz PDF oraz Podgląd wprowadzono mechanizm, przeliczający obydwa budżety oraz tabelę 3.2.1 - Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status,
 3. w tabeli 3.2.1 wprowadzono nową walidację - liczba osób w polu „w tym pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji” nie może być większa niż liczba osób w polu „Zatrudnieni”,
 4. w części Szczegółowy budżet projektu, dla pól „Ilość”, „Jednostka miary” oraz „Tytuł kategorii wydatków” wprowadzono mechanizm walidacji sprawdzający obecność wypełnienia pola,
 5. w części Budżet projektu, wprowadzono mechanizm walidacji dla pola 4.3 „Wkład własny”- wartości z poszczególnych pól 4.3.1 „w tym wkład niepieniężny” i 4.3.2 „w tym wkład prywatny” nie mogą być większe niż wartość w polu 4.3 „Wkład własny”,
 6. w części Szczegółowy budżet projektu, tabele „Uzasadnienie kosztów” oraz „Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego” zostały poszerzone do 10 linijek tekstu,
 7. w części Oświadczenie, wyrażenie „… art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)” zastąpiono wyrażeniem „…w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)”.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpływa na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.


Przejdź do strony z Generatorem Wniosków – wersja on-line 5.3

Generator Wniosków Aplikacyjnych – wersja 4.3.3 off-line

Informujemy, że udostępniona została wersja 4.3.3 off-line Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Aplikacja występuje pod nazwą Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor i można ją zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista.

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika proszę zapoznać się z Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.

Przejdź do strony z Generatorem Wniosków – wersja on-line 4.3

Generator Wniosków - wersja off-line 4.3.3, wersja aktualizująca (dla użytkowników posiadających zainstalowaną wcześniej obowiązującą wersję Generatora) 6,42 MB

Generator Wniosków - wersja off-line 4.3.3, wersja pełna 32,5 MB

Zapisywanie wniosku o dofinansowanie przez Generator Wniosków Aplikacyjnych

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych

Instrukcja wypełniania wniosku

Wniosek o dofinansowanie

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania proponowanych usprawnień do Generatora Wniosków Aplikacyjnych. W tym celu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.efs.gov.pl/wniosek i przesłać go na następujący adres poczty elektronicznej: gwa-pokl@mrr.gov.pl (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć)

Dodatkowo pod adresem gwa-pokl@snt.pl (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć) została uruchomiona usługa wsparcia technicznego dla użytkowników aplikacji, w ramach której rozwiązywane są zgłaszane problemy w funkcjonowaniu generatora.

Osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Pan Tomasz Brański (tel. (022) 501 50 86, e-mail: tomasz.branski@mrr.gov.pl (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć)

Generator Wniosków Aplikacyjnych - nowa wersja 4.3

W związku z wejściem w życie nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zaplanowanym rozpoczęciem wdrażania projektów współpracy ponadnarodowej i projektów innowacyjnych w rozumieniu Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Instytucja Zarządzająca 1 kwietnia 2009 r. udostępniła wersję 4.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

W ramach wersji 4.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych zrealizowano następujące funkcjonalności:

 • dodano obsługę projektów współpracy ponadnarodowej;
 • dodano obsługę projektów innowacyjnych;
 • zwiększono w części trzeciej wniosku Charakterystyka projektu liczbę znaków do 20 000 i 30 000 w zależności od wybranego Poddziałania;
 • rozszerzono oświadczenie Beneficjenta o część przewidzianą dla Partnerów;
 • usunięto z Budżetu projektu pozycję w tym koszty personelu;
 • usunięto z Harmonogramu realizacji projektu pozycję Zaangażowany personel;
 • zmieniono słownik dla pola 1.2 Numer i nazwa Działania;
 • dostosowano do wymogów sprawozdawczych tabelę 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe).
 • zapisywanie danych do pliku w formacie ZIP.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.


Instytucja Zarządzająca przewiduje udostępnienie ww. aplikacji w wersji off-line (Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor) w drugiej połowie kwietnia 2009 r.

Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 3.2 - wersja off-line

W związku z akceptacją w dniu 19 września 2008 r. nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki, które weszły w życie 1 października 2008 r., zmieniona zostanie również wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 3.2 dostępny jest poniżej w wersji pełnej ze wszystkimi bibliotekami koniecznymi do uruchomienia aplikacji oraz w wersji aktualizującej dla użytkowników, którzy mają już zainstalowaną poprzednią wersję na swoim komputerze.

Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja pełna
Plik do pobrania

Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja aktualizująca
Plik do pobrania

Więcej informacji: www.efs.gov.pl.

Wersja 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Kapitał Ludzki

W związku z akceptacją w dniu 19 września 2008 r. nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki, które wejdą w życie 1 października 2008 r., zmieniona zostanie również wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Zmodyfikowana w tym zakresie wersja GWA zostanie udostępniona z dniem 1 października 2008 r.

Dotychczasowa wersja 2.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych 1 października 2008 r. zostanie zastąpiona nową wersją 3.2 umożliwiającą wykazanie kosztów pośrednich objętych pomocą publiczną, jak również wykazanie kosztów pośrednich jako % kosztów bezpośrednich. Zgodnie z ww. wytycznymi przy wyliczaniu % nie będzie uwzględniany cross-financing. Dodatkowo w części pierwszej wniosku (Informacje o projekcie) dodano pole Projekt z komponentem ponadnarodowym.
Ponadto w ramach wersji 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych:

 • dodano możliwość wczytywania do GWA plików XML, które wcześniej zostały skompresowane do formatu ZIP;
 • wprowadzono zmianę sposobu wyświetlania danych w części Szczegółowego budżetu projektu oraz Harmonogramu realizacji projektu (możliwość ukrywania i odkrywania Zadań);
 • objęto mechanizmem walidacji następujące części wniosku: Oświadczenie, Szczegółowy budżet projektu, Budżet projektu (uwaga: funkcja „Sprawdź” nie pozwala na stwierdzenie, że wniosek jest poprawny pod względem formalnym);
 • udostępniono mechanizm automatycznego przeliczania tabeli 3.2.1 – Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu, Szczegółowego budżetu projektu oraz Budżetu projektu po wybraniu z górnego menu funkcji „Sprawdź”;
 • wprowadzono zmianę słownika dla pola 2.2 Status prawny;
 • wprowadzono zmianę treści Oświadczenia, które składa beneficjent razem z wnioskiem o dofinansowanie.

Ponadto w nowej wersji Generator przy wprowadzaniu danych ze słowników, dodawaniu Zadań, pozycji kosztów i Etapów nie będzie przeładowywał całej strony, co powinno korzystnie wpłynąć na wydajność aplikacji.

Wersja 2.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Informujemy, że 10 marca 2008 r. uległ uszczegółowieniu Generator Wniosków Aplikacyjnych. Zmiana ta spowodowana jest aktualizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku ze zmianą Wytycznych we wzorze wniosku o dofinansowanie realizacji projektu doprecyzowane zostały zapisy dotyczące kosztów pośrednich w szczegółowym budżecie, a tym samym został uszczegółowiony Generator Wniosków Aplikacyjnych. Zmiany w Generatorze zostały wprowadzone 10 marca 2008 r. Dotychczasowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych została zastąpiona nową wersją 2.1 umożliwiającą wykazanie kosztów pośrednich zgodnie z zasadami wynikającymi z zaktualizowanej wersji Wytycznych.

http://www.efs.gov.pl

Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja off-line

W dniu 17 marca br. udostępniona została wersja off-line Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Aplikacja występuje pod nazwą Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor i można ją zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Udostępnione narzędzie jest wersją beta (testową), które w przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer 6.0 nie obsługuje funkcji podgląd wydruku po wybraniu z górnego menu opcji "Podgląd". Ponadto nie właściwie funkcjonuje mechanizm wyświetlania pomocy po wybraniu przycisku "Pomoc". Pozostałe mechanizmy działają poprawnie. Produkcyjna (ostateczna) wersja generatora zostanie udostępniona po rozwiązaniu ww. braku funkcjonalności. Dodatkowo zostanie dodany mechanizm automatycznej aktualizacji aplikacji do wersji udostępnionej na serwerze.

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

W sytuacji pojawienia się komunikatu, że dokument był modyfikowany poza generatorem, podczas wczytywania danych z pliku XML prosimy o wczytanie pliku z danymi do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet i zapisanie danych do pliku XML pod inną nazwą.

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor jest kompatybilny z następującymi systemami operacyjnymi: Windows 2000/XP/Vista. Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika proszę zapoznać się z Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji

Generator Wniosków Aplikacyjnych (38.64 MB)