Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Skład osobowy Podkomitetu Monitorującego PO KL WD

Zgodnie z Wytycznymi nr 3 dotyczącymi komitetów monitorujących i Zasadami powoływania Komitetu Monitorującego (KM PO KL) oraz Podkomitetów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) w latach 2007-2013, Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD) został powołany przez Pre-Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Pre-KM PO KL) w drodze Uchwały Nr 2 z dnia 31 lipca 2007 r. Instytucje Pośredniczące PO KL zobligowane zostały do ustalenie składu PKM PO KL.

Na podstawie procedur określonych w ww. dokumentach oraz w Załączniku do Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 549/III/07 z dnia 10 lipca 2007 r., Instytucja Pośrednicząca PO KL ustaliła skład osobowy PKM PO KL WD w drodze wskazania i wyboru.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego wyznaczył (Zarządzenie Nr 97/2007 z dnia 5 września 2007 r.) Przewodniczącego Podkomitetu oraz przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej PO KL i Instytucji Zarządzającej RPO.

Wskazani zostali przedstawiciele następujących instytucji: Instytucji Zarządzającej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, Wojewody, Kuratora Oświaty oraz organizacji pracodawców i pracowników.

Wybrani zostali przedstawiciele: gmin i powiatów, środowiska akademicko-naukowego oraz organizacji pozarządowych.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, w drodze Uchwały (Uchwała Nr 719/III/07 z dnia 11 września 2007 r.) przyjął kandydaturę przedstawiciela powiatów wybranego przez Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego i wybrał dwóch przedstawicieli gmin oraz przedstawiciela środowiska akademicko-naukowego.

Zgodnie z Zasadami powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących PO KL, przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali wybrani w drodze głosowania. Wyniki głosowania zostały przedłożone, za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej PO KL, do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego (RDPP). W dniu 12 września 2007 r. RDPP zaakceptowała listę wybranych przedstawicieli.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołał skład PKM PO KL WD Uchwałą Nr 836/III/07 z dnia 22 października 2007 roku.

Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego zmieniające skład PKM PO KL WD:

Uchwała Nr 967/III/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.,

Uchwała Nr 1178/III/08 z dnia 13 lutego 2008 r.,

Uchwała Nr 1440/III/08 z dnia 6 maja 2008 r.

Uchwała Nr 2115/III/08 z dnia 4 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 2300/III/08  z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr 2419/III/09  z dnia 10 lutego 2009 r.

Uchwała Nr 2607/III/09 z dnia 31 marca 2009 r.

Uchwała Nr 3221/III/09 z dnia 18 sierpnia 2009 r.

Uchwała Nr 3459/III/09 z dnia 12 października 2009 r.

Uchwała Nr 3552/III/09 z dnia 3 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 3698/III/09 z dnia 8 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 3998/III/10 z dnia 16 lutego 2010 r. 

Uchwała Nr 4124/III/10 z dnia 23 marca 2010 r.

Uchwała Nr 4427/III/10 z dnia 8 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 4686/III/10 z dnia 20 lipca 2010 r.

Uchwała Nr 308/IV/11 z dnia 22 lutego 2011 r.

Uchwała Nr 653/IV/11 z dnia 17 maja 2011 r.

Uchwała Nr 1019/IV/11 z dnia 26 lipca 2011 r.

Uchwała Nr 1894/IV/12 z dnia 28 lutego 2012 r. 

Uchwała Nr 2499/IV/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 2584/IV/12 z dnia 10 lipca 2012 r.

Uchwała Nr 3852/IV/13 z dnia 09 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 3907/IV/13 z dnia 15 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 6340/IV/14 z dnia 14 października 2014 r.

Uchwała Nr 394/V/15 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Skład PKM PO KL WD

Lp.

Instytucja

Nazwisko i imię członka

Nazwisko i imię zastępcy

Strona samorządowa (8 osób)

1.

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Instytucja Pośrednicząca PO KL

Przewodniczący:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

2.

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Instytucja Pośrednicząca PO KL

Wioletta Susmanek

Mirosława Kwiatek

3.

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Instytucja Zarządzająca RPO

Dorota Nahrebecka-Sobota

Sławomir Sobieszek

4.

JST: powiaty

Jacek Cichura

Ryszard Raszkiewicz

Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego

5.

JST: gminy miejskie i miejsko-wiejskie

Rafał Gronicz

Radosław Baranowski

Miasto Zgorzelec

6.

JST: gminy wiejskie

Marcin Bernat

Grzegorz Blechinger

Gmina Nowa Ruda

7.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Monika Kwil-Skrzypińska

Lilla Jaroń

8.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Piotr Klag

Izabela Łuków

Strona rządowa (3 osoby)

9

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Instytucja Zarządzająca PO KL

Wojciech Wróblewski

Anna Bugalska

10.

Wojewoda

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

Justyna Bujak

Beata Głodowicz

11.

Kuratorium Oświaty

Jan Kamiński

Justyna Madejska

Partnerzy społeczno-gospodarczy (9 osób)

12.

Organizacja pracowników

Andrzej Otręba

Anna Dawiec

Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych

13.

Organizacja pracowników

Piotr Majchrzak

Maria Zapart

NSZZ "Solidarność"

14.

Organizacja pracodawców

prof. Wojciech Witkiewicz

Irena Nowak

Konfederacja Pracodawców Polskich

(Związek Pracodawców Dolnego Śląska)

15.

Organizacja pracodawców

Teresa Lis-Pieńkowska

Roman Michalec

Związek Rzemiosła Polskiego

(Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu)

16.

NGO

Arkadiusz Czocher

Maria Lewandowska-Mika

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

17.

NGO

Joanna Kasprzak-Dżyberti

Natalia Rudolf-Niewójt

Polska Izba Firm Szkoleniowych

18.

NGO

Renata Berent-Mieszczanowicz

Jacek Bednarek

Dolnośląski Związek Organizacji Pozarządowych WROS

19.

środowisko akademicko-naukowe

Prof. dr hab. Roman Kołacz

Anna Ogły

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

20.

Regionalne Ośrodki EFS

(Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych + Wrocław)

Mariusz Kołodziej

Agnieszka Szuba

Obserwatorzy (bez prawa do głosu)

21.

Komisja Europejska

Joanna Godrecka-Bareau

22.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Katarzyna Martynowska

23.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Joanna Bielińska