Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Inne

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 - Wytyczne nr 3 dotyczące komitetów monitorujących z dnia 7 września 2007 r. (MRR/H/3(3)09/2007).
 Dokument do pobrania

 

Zasady powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 (listopad 2007).
 Dokument do pobrania

 

Uchwała Zarządu Województwa Nr 549/III/07 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu wyboru oraz zasad wskazania członków Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD) wraz z załącznikiem: Kryteria i tryb wyboru oraz zasady wskazania członków PKM PO KL WD
 Dokument do pobrania