Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konferencja PO KL — 17.12.2010 r.

Tematyka szkolenia: „Realizacja komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VI, VII oraz Działania 8.1 wraz z panelem dotyczącym przygotowań regionu do EURO 2012;
Termin: 17 grudnia 2010, godz. 10:00-14:30; 
Miejsce: Wrocław, SALA KONFERENCYJNA w biurowcu CUPRUM NOVUM, KGHM CUPRUM
sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, ul. Sikorskiego 2-8, Wrocław (obok placu Jana Pawła II);
Organizator: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu wdrażania zadań realizowanych przez DWUP w ramach komponentu regionalnego PO KL, a także przybliżenie uczestnikom spotkania założeń przyjętych w Planach Działania na rok 2011.

Tematem przewodnim drugiej części konferencji będzie wparcie za pośrednictwem realizowanych projektów przygotowania regionu do wydarzenia, jakim będą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Chęć uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać Organizatorowi do dnia 14 grudnia br.

Więcej informacji  dostępnych na stronie Organizatora- www.pokl.dwup.pl.