Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli OPS i PCPR

Tematyka spotkania: spotkania informacyjno - szkoleniowe w zakresie poprawnego sporządzenia wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności budżetu projektu, kwalifikowalności wydatków oraz zasady udziału OPS/PCPR w realizacji projektów na 2011 r. dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie działających na terenie Dolnego Śląska, które złożyły wnioski o dofinansowanie na 2010 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2;


Termin:   Wrocław - 14 grudnia 2010 r. w godz. 10:00-15:00;
                  Legnica 13 lub 15 grudnia 2010 r. w godz. 10.00 – 15.00
                  (spotkanie tylko w jednym dniu, o  dokładnym terminie
                  Organizator poinformuje w późniejszym czasie); 
Miejsce: Wrocław, Legnica;
Organizator:Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.


Więcej informacji  dostępnych na stronie Organizatora- www.pokl.dwup.pl.