Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Szkolenia dla beneficjentów

Szkolenia z zasady równości szans kobiet i mężczyzn dla realizujących projekty EFS 

Tematyka spotkania: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Termin: 2010.12.13 - 2010.12.14;
Miejsce: Wrocław- Pl. Solidarności 1/3/5 p. 232;
Organizator: Regionalny Ośrodek EFS Wrocław.
Więcej informacji  dostępnych na stronie Organizatora- www.wroclaw.roefs.pl iwww.rcwip.pl

 

 

Zamówienia publiczne oraz zasada konkurencyjności w projektach EFS

Tematyka spotkania: Zamówienia publiczne oraz zasada konkurencyjności w projektach EFS;
Termin: 2010.12.17 - 2010.12.17;
Miejsce: Świdnica;
Organizator: Regionalny Ośrodek EFS Wałbrzych.
Więcej informacji  dostępnych na stronie Organizatora- www.walbrzych.roefs.pl

 

 

Zasady wypełniania wniosku do PO KL
Tematyka spotkania: Zasady wypełniania wniosku do PO KL;
Termin: 2010.12.15 - 2010.12.17;
Miejsce: Karpacz;
Organizator: Regionalny Ośrodek EFS Jelenia Góra.
Więcej informacji  dostępnych na stronie Organizatora - www.jeleniagora.roefs.pl iwww.rcwip.pl