Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Szkolenia z zasady równości sznas kobiet i mężczyzn dla przedstawicieli szkół podstawowych i organów prowadzących

Zapraszamy przedstawicieli szkół podstawowych i organów prowadzących, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

 

 

Tematy, terminy i miejsca szkoleń:

  1. Szkolenie pt.”Zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Standard minimum we wnioskach PO KL.” 
    Trener: Damian Dec21 września  2010, Wrocław (pl. Solidarności 1-3-5, sala nr 232), godz. 9.00- 6.00
    Zgłoszenia na to szkolenie można wysyłać do 17 września do godziny 12.00
  2. Szkolenie pt. ”Zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Standard minimum we wnioskach PO KL.” 
    Trener: Aleksander Junik;23 września 2010 r. Wrocław (pl. Solidarności 1-3-5, sala nr 232), godz. 9.00-16.00
    Zgłoszenia na to szkolenie można wysyłać do 21 września do godziny 12.00

Szkolenia będę poświęcone zasadzie równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL, w szczególności w kontekście spełnienia Standardu Minimum. Podczas szkolenia uczestnicy będą między innymi planować projekty pod kątem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Projektodawcy którzy chcą otrzymać dofinansowanie w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” są również zobowiązani do spełnienia Standardu Minimum.  

 

Uczestnikom szkoleń zapewniamy  materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz ciepły posiłek (możliwa wersja mięsna i wegetariańska).

 

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do naszego biura faksem pod numer:071 796 30 00 w. 20 lub na nasz adres mailowy: szkolenia_wroclaw@roefs.pl.

 

 

Formularz zgłoszeniowy
 Dokument do pobrania

 

 

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej czy konsultacji przygotowanego wniosku.

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:  071 796 30 00