Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Bezpłatne szkolenia z budowania projektu oraz wypełniania wniosku - Jelenia Góra

Niezależnie czy jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, przedsiębiorstwa czy jednostki samorządu terytorialnego to szkolenie adresowane jest dla chętnych, którzy planują realizację działań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Aby poznać kroki budowania projektu PO KL zapraszamy na dwudniowe bezpłatne warsztaty, które będą wstępem do pracy projektowej. Uczestnicy szkoleń, będą mogli swoją wiedzę pogłębić na indywidualnych spotkaniach z doradcą . Konsultacje pozwolą na wypracowanie wysokiej jakości projektu.

 

Gdzie i kiedy?
„Budowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

„DODN” – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycielu ul. 1 Maja 43 Jelenia Góra

 1. 11-12marca 2010
 2. 15-16marca 2010
 3. 22-23marca 2010
 4. 20-21 kwietnia 2010


Dla kogo?

 

Szkolenia są adresowane do beneficjentów, którzy będą aplikować o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z powiatów:

 • m. Jelenia Góra,
 • lwóweckiego,
 • kamiennogórskiego,
 • jeleniogórskiego,
 • bolesławieckiego,
 • lubańskiego,
 • zgorzeleckiego

Informacje organizacyjne:


Szkolenia będą się odbywać w godzinach: 9.00-16.00 (od godziny 8.45 rejestracja i bufet kawowy). Wszystkie szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, przerwy kawowe. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem lub noclegiem.


Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie oraz wezmą udział przynajmniej w jednym spotkaniu z doradcą otrzymają zaświadczenia.

 

 

Jak zgłosić się na szkolenie?

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełnioną  kartę zgłoszenia do 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia na odpowiedni adres e-mail lub numer fax

e-mail: info_jeleniagora@roefs.pl

fax: 75 642 20 00

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 75 642 20 00