Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - konkurs II/8.2.1/B/09

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje w dniu 24 lipca br. spotkanie informacyjne dla wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - konkurs II/8.2.1/B/09, obejmujący projekty wspierające sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami i przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii.

Podczas spotkania omówiona zostanie w szczególności dokumentacja konkursowa do w/w konkursu.

Spotkanie odbędzie się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, sala nr 428 (IV piętro), w godzinach 9.00-14.00.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem na adres: promocja.efs@dolnyslask.pl do dnia 23 lipca br.