Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego organizują spotkania informacyjne dla wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas spotkań omówiona zostanie m.in. dokumentacja konkursowa i zasady przygotowania Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich PO KL. Zostaną również zaprezentowane dobre praktyki EFS - projekty spełniające wymogi dotyczące oddolnych inicjatyw edukacyjnych.


Zaplanowano cztery spotkania:21 lipca br. - Jaśkowice Legnickie 49, Siedziba Lokalnej Grupy Działania, sala szkoleniowa

Bliższe informacje i rejestracja: www.legnica.roefs.pl

ROEFS w Legnicy
ul. Kościuszki 25/1
telefon: (076) 862 58 15
e-mail: lsio.org.pl

 

22 lipca br. - Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, siedziba Urzędu Gminy, sala szkoleniowa

Bliższe informacje i rejestracja: www.walbrzych.roefs.pl

ROEFS w Wałbrzychu
ul. Dmowskiego 22
telefon: (074) 666 60 44
e-mail: roefs.pl

 

28 lipca br. - Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25, siedziba Starostwa Powiatowego sala 110

Bliższe informacje i rejestracja: www.jeleniagora.roefs.pl

ROEFS w Jeleniej Górze
ul. Jasna 11
telefon: (075) 642 20 00
e-mail: info_jeleniagora@roefs.pl

 

29 lipca br. - Strzelin, Rynek 1, siedziba Urzędu Miasta i Gminy, sala szkoleniowa

Bliższe informacje i rejestracja: www.wroclaw.roefs.pl

ROEFS we Wrocławiu
Pl. Solidarności 1/3/5, pok. 415, 53-661 Wrocław
telefon: (071) 780 90 79
e-mail: info_wroclaw@roefs.pl